maandag 4 september 2017

College van Burgemeester en Schepenen - Gemeente Schoten


College van burgemeester en schepenen Het college van burgemeester en schepenen kan je beschouwen als de regering van de gemeente, de uitvoerende macht. Het college neemt het dagelijks bestuur waar en voert de besluiten van de gemeenteraad uit. De leden maken allen deel uit van die gemeenteraad. Het schepencollege vergadert wekelijks achter gesloten deuren. In Schoten gebeurt dat elke dinsdagnamiddag. De schepenen mogen afzonderlijk geen beslissing nemen, maar voeren onderling wel een taakverdeling door, waarbij ieder lid een aantal verantwoordelijkheden krijgt toegewezen. Klik hier om de pagina van de burgemeester te openen SCHEPENEN
Luc Van Gastel (CD&V) Bevoegdheden: patrimoniumbeheer, afvalstoffenbeleid, dienst der werken, AGB en sport Alfons Servaislei 76 2900 Schoten luc.van.gastel66@telenet.be - (0497) 48 03 49
Iefke Hendrickx (N-VA) Bevoegdheden: burgerzaken, communicatie, wijkoverleg, gelijke kansen, toegankelijkheid en ontwikkelingssamenwerking. Bij afwezigheid van de burgemeester neemt Iefke Hendrickx diens taken over. Henri Dunantlaan 13 2900 Schoten iefke.hendrickx@skynet.be - (0475) 44 16 66

Paul Valkeniers (Open VLD) Bevoegdheden: financiƫn, personeel, informatica en dierenwelzijn Schijndallei 34 2900 Schoten paul.valkeniers@cepa.be - (0475) 62 90 01
Wouter Rombouts (N-VA) Bevoegdheden: openbare werken, lokale economie, tewerkstelling, toerisme, jeugd en coƶrdinatie diensten vrije tijd Hagenlei 1 2900 Schoten wouter.rombouts@schoten.be - (0494) 87 42 81
Erik Block (CD&V) Bevoegdheden: ruimtelijke ordening, mobiliteit, huisvesting en leefmilieu, kerkfabrieken Wijnegembaan 41a 2900 Schoten erik@block.be - (03) 685 56 99 of (0475) 775 681 - afspraken via technische dienst: (03) 680 09 55
Lieven De Smet (N-VA). Bevoegdheden: cultuur en erfgoed, onderwijs, gezin, seniorenbeleid en Kinderopvang Schoten (KIOS) Tulpenlaan 18 2900 Schoten lieven.desmet@schoten.be - (03) 680 09 90
Catharina Van Osta (CD&V) Bevoegdheden: OCMW-voorzitter en sociale zaken Brechtsebaan 250 2900 Schoten catharina.vanosta@ocmwschoten.be - (0496) 99 31 53

Geen opmerkingen:

Een reactie posten